วิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร 


โอนเงินเพื่อชำระสินค้าไปยังบัญชีธนาคารดังนี้

ชื่อบัญชี : บริษัท เควีบี โกลเบิล

บัญชีออมทรัพย์ : 229-219211-0

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 

Copyright ® 2022 Factory9001.comAll rights reserved.