PRODUCTS

Rocky แบรนด์สินค้าอันดับ 1 ในประเทศเกาหลี ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1979 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางการผลิตและออกแบบ จึงได้รับการยอมรับ จากศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ชั้นนำ อาทิเช่น Mercedes Benz, BMW, Audi, Hyundai, Porsche, Lexus, Volkswagen รวมถึงแบรนด์ชั้นนำในประเทศเกาหลี Sumsung, LG, Korean Air, Kogas, Hyundai Steel สินค้าได้ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้า อาทิเช่น โต๊ะช่างติดล้อ (Mobile Workbench), รถเข็น (Trolley), ตู้เก็บเครื่องมือช่าง (Tool Cabinet), ชั้นเหล็กวางของ (Rack) เป็นต้น


 


Copyright ® 2022 Factory9001.comAll rights reserved.