ผลการค้นหา: 1 - 3 หน้า 53 รายการ

WORKBENCH STANDARD

โต๊ะช่างมาตราฐาน รับน้ำหนักสูงสุด 600 กิโลกรัม

เทคนิคการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน การเลือกใช้วัสดุที่มาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีในการผลิต การทดสอบคุณภาพสินค้า จึงทำให้โต๊ะช่าง สเปคมาตรฐานโรงงานอุตสหกรรม รองรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 600 กิโลกรัม