ผลการค้นหา: 1 - 2 หน้า 43 รายการ

WORKBENCH LIGHT DUTY

โต๊ะช่างรองรับงานทั่วไป รับน้ำหนักสูงสุด 300 กิโลกรัม

โต๊ะช่างงานทั่วไป รับน้ำหนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม เหมาะกับงานช่างทั่วไป โครงสร้างวัสดุเหล็กหนาแข็งแรง คุณภาพมาตราฐานสากล