ชั้นเก็บหินเจียร TAEJIN รุ่น GWS-120M

ตู้วางกล่องอะไหล่ ตู้เก็บกล่องอะไหล่ ตู้ใส่กล่องอะไหล่ มีล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนย้ายชั้นเก็บหินเจียร ชั้นวางหินเจียร ตู้เก็บหินเจียร

คุณสมบัติพิเศษ
– ชั้นเก็บหินเจียร ชั้นวางหินเจียร ตู้เก็บหินเจียร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
– มีล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนย้าย
– ประกอบด้วย ชั้นเก็บหินเจียร จำนวน 2 ชั้น
     ใน 1 ชั้นสามารถเก็บหินเจียรได้ 8 แผ่น = รวมสามารถเก็บได้ทั้งหมด 16 แผ่น
– เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องรูที่ใส่หินเจียร = 15 mm.
– สามารถรับนำ้หนักได้ทั่งหมด  500 กิโลกรัม
– โครงตัวตู้ทำจากเหล็กหนาพิเศษ

Brand     TAEJIN
Made in   Korea
Color       Green, Ivory
Size (W x D x H)     900 x 500 x 1050 mm