โต๊ะช่าง ROCKY LIGHT DUTY รุ่น KSD-096F

โต๊ะช่าง ROCKY LIGHT DUTY รุ่น KSD-096S หน้าท๊อปยาง
  • Rubber top (หน้าท๊อปยาง) : เหมาะสำหรับ งานช่างทั่วไป, ซ่อมบำรุงเครืองจักร, ไลน์ผลิต และอู่ซ่อมรถยนต์
  • คุณภาพสูงนำเข้าจากเกาหลีเกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน
  • โครงสร้างเหล็กหนาได้มาตรฐาน 
  • โต๊ะทำงานช่าง กว้าง 900 mm.ขนาด 900x600x900 mm