เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิต ครบวงจร
INDUSTRAIL FUNITURE COLLECTION โต๊ะช่าง โต๊ะทำงานช่างชุดตู้โต๊ะเก็บเครื่องมือตู้เก็บเครื่องมือช่างตู้เก็บอะไหล่ ชิ้นส่วนตู้เก็บหัวจับทูล CNCตู้เก็บเอกสาร A4 รถเข็นช่างแผงแขวนเครื่องมือชั้นวางสินค้า


 

ผลงานติดตั้งประกอบและส่งมอบงาน

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธัญบุรี คลองหก ส่งมอบโต๊ะวางแม่พิมพ์ TANKO สำหรับศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน 

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม >> โต๊ะช่างวางแม่พิมพ์ <<

ขอขอบคุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ส่งมอบสินค้าโต๊ะช่างหน้าท๊อปลามิเนต เก้าอี้ปรับระดับ TANKO สำหรับห้องแล๊ป/ห้องทดลอง

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม >> โต๊ะช่างหน้าท๊อปลามิเนต  //  เก้าอี้ช่างปรับระดับ <<

ขอขอบคุณ สถาบันการบินพลเรือน ส่งมอบสินค้า โต๊ะช่าง TANKO หน้าท๊อปไม้ สำหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม >> โต๊ะช่างหน้าไม้ <<

ขอขอบคุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ส่งมอบสินค้าสำหรับห้องแล๊ป/ห้องทดลอง

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม >> MODULAR SYSTEM WORKSTATION <<

ขอขอบคุณบริษัท แอบโซลูท บาย ออปติม่า เวิร์คซ์ ส่งมอบรถเข็นช่าง ROCKY สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม >> รถเข็นช่าง <<

ประกอบและตรวจสอบส่งมอบรถเข็นช่าง TANKO และ TJEN