แร๊กขาตั้งซ๋อมบำรุงพ่นสีแผงไฟหน้า/แผงหม้อน้ำ มีล้อ ROCKY รุ่น RCA-TRS1000