แร็คขาตั้งประตูรถสำหรับงานพ่นสีหมุนได้มีล้อ ROCKY รุ่น RCA-RTMB