แร็คขาตั้งกันชนสำหรับงานพ่นสีหมุนได้มีล้อ ROCKY รุ่น RCA-BPW1000