ตู้เครื่องมือช่าง ประจำโรงงานรถยนตร์

ตู้เครื่องมือช่าง ประจำโรงงานรถยนตร์

  • ส่งถึงเพื่อน

คุณสมบัติพิเศษ

ตู้เหล็กเก็บของ ตู้วางของ ตู้วางเครื่องมือในโรงงาน เหมาะสำหรับอู่ซ่อมรถและโรงงานอุตสาหกรรม ตู้เหล็กเก็บของ

– ด้านบน ตู้เหล็กเก็บของ ปูด้วยแผ่นท๊อปสแตนเลส (SUS) หนา 30T ตู้เหล็กเก็บของ

– ขนาดตัว ตู้เหล็กเก็บของ มีขนาด กว้าง 1500 x ลึก 600 x สูง 900 mm. ตู้เหล็กเก็บของ

– ลิ้นชัก ตู้เหล็กเก็บของ สมมารถรองรับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม/ลิ้นชัก ตู้เหล็กเก็บของ

– มีลิ้นชักทั้งหมด 5 ลิ้นชัก  H100= 2 / H150= 2 / H200=1 ตู้เหล็กเก็บของ

– ภายในลิ้นชัก ตู้เหล็กเก็บของ ขนาดสูง H100 และ H150 สามารถเพิ่มแผ่นกั้น และจัดแบบได้ตามที่ต้องการ ตู้เหล็กเก็บของ

– ที่จับลิ้นชัก ตู้เหล็กเก็บของ หุ้มด้วยอลูมิเนียมอย่างดี เพื่อเพื่มความเรียบร้อยและสวยงาม ตู้เหล็กเก็บของ

– มีแผงแขวนเครื่องมือ วางบนท๊อปด้านบน พร้อมบานพับเลื่อนปิดได้ (Shutter) ตู้เหล็กเก็บของ

– ตัว ตู้เหล็กเก็บของ มีช่องวางของพร้อมบานประตูปิด ตู้เหล็กเก็บของ

– ขา ตู้เหล็กเก็บของ สามารถปรับระดับน้ำได้ เพื่อให้ตัว ตู้เหล็กเก็บของ อยู่ในระนาบเดียวกัน ในพื้นที่ที่ไม่เรียบ

– โครงสร้างตัว ตู้เหล็กเก็บของ เป็นเหล็กหนาเป็นพิเศษเกรดคุณภาพระดับสูงเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอู่ซ่อมบำรุง โดยเฉพาะ 

ดูทั้งหมด

ทั่วไป