โต๊ะช่าง FAMI HEAVY DUTY รุ่น F BI A542 01 04โต๊ะช่าง FAMI HEAVY DUTY รุ่น F BI A542 0104 หน้าท๊อป Multiplex
  • รับน้ำหนักได้ 1000 kg
  • ขนาด 1500x800x850 mm


  • ส่งถึงเพื่อน