โต๊ะช่าง TANKO STEEL TOP รุ่น WD-58Qโต๊ะช่าง TANKO STEEL TOP รุ่น WD-58Q Steel Top
  • หน้าท็อป โต๊ะเหล็ก รุ่น Steel Top ผลิตจากเหล็กหนาพิเศษ พับขึ้นรูปเป็นแผ่นท็อป
  • โต๊ะเหล็ก รองรับน้ำหนักสูงสุด 1,000 kgs.
  • หน้าท๊อป โต๊ะเหล็ก หนา 50 mm.+ แผ่นยางปูบนพื้นท๊อป หนา 12 mm.
  • ขนาดกว้าง 1500 mm. (H812 xW1524 x 775)


  • ส่งถึงเพื่อน

กรุณาเลือกท๊อป

โต๊ะเหล็ก รุ่น Steel Top

หน้าท็อป โต๊ะเหล็ก รุ่น Steel Top ผลิตจากเหล็กหนาพิเศษ พับขึ้นรูปเป็นแผ่นท็อป โต๊ะเหล็ก หนา 50 mm. มาพร้อมแผ่นยางสีดำ หนา 10 mm. และ 12 mm. ปูวางบนหน้าท๊อป
รองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 1,000 กิโลกรัม (1 ตัน) เป็น โต๊ะเหล็ก ที่มีความแข็งแรงสูง รับน้ำหนักได้มาก

ขา โต๊ะเหล็ก มีที่ปรับระดับน้ำสำหรับวางโต๊ะในพื้นที่ที่ไม่เรียบ เพื่อให้มีความมั่นคงต่อการใช้งาน

โครงสร้างเป็นเหล็กหนา สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อความคงทน และ มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน โดยทาง TANKO ได้ให้ความสำคัญ กับช่างและผู้ใช้งานกับทุกอุตสาหกรรม จึงออกแบบ หน้าท๊อป โต๊ะเหล็ก มาให้หลากหลาย ชนิด แล้วแต่ความเหมาะสมต่อการใช้งาน

ด้วยความเชี่ยวชาญ ในเรื่อง โต๊ะเหล็ก โต๊ะทำงานช่าง โต๊ะวางแม่พิมพ์ และด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ทางบริษัท TANKO จึงทำให้ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ในประเทศไต้หวัน