โต๊ะช่าง ROCKY รุ่น RNWT-Sโต๊ะช่าง ROCKY รุ่น RNWT-S หน้าท๊อป Rubber (ท๊อปยาง)
  • Rubber top (หน้าท๊อปยาง) : เหมาะสำหรับ งานช่างทั่วไป, ซ่อมบำรุงเครืองจักร, ไลน์ผลิต และอู่ซ่อมรถยนต์
  • คุณภาพสูงนำเข้าจากเกาหลีเกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน
  • โครงสร้างเหล็กหนาได้มาตรฐาน 
  • โต๊ะทำงานช่าง กว้าง 1100 mm.ขนาด 1100x600x780 mm


  • ส่งถึงเพื่อน