เก้าอี้ช่าง TANKO รุ่น WP-625023 : Chair with Roller
  • ส่งถึงเพื่อน

เก้าอี้ช่าง TANKO รุ่น WP-625023 : Chair

Specification :

  • H 500~640mm
  • W 350 mm
  • D 350 mm
  • Material : High density polyethylene, 8 vent holes, Height Adjustable