รถเข็นเก็บเครื่องมือ Tanko Tool Trolley + 2 Drawer Accessory รุ่น EKB-316MR5 (Blue)
  • ส่งถึงเพื่อน

กรุณาเลือกท๊อป

รถเข็นเก็บเครื่องมือ Tanko Tool Trolley + Drawer Accessory รุ่น EKB-316MR5 (Blue)

► EKB trolley color : red and blue are available
► New Patent
► 4" PU casters with total 400kg loading capacity
► Stainless steel handles
► works with tanko patented hanger hooks
► PVC mat
► Transparent front window
► Each drawer comes with one divider for easy adjustment of the space
► Specially designed to prevent accidental slip off
► Different color tags can be applied for easier identification
► DIY product

Specification
Size HxWxD : H853xW850xD485 mm

* works with tanko patented hanger hooks
* EKB Drawer accessory 2 set