รถเข็นเก็บหัวจับทูล Tanko CNC Tool Trolley รุ่น ENS-232M (BT-50)
  • ส่งถึงเพื่อน

กรุณาเลือกท๊อป

รถเข็นเก็บหัวจับทูล Tanko CNC Tool Trolley รุ่น ENS-232M (BT-50)
 
► 4" PU casters with total 400kg loading capacity
► ENS CNC Tool Trolley size: H926xW912xD465 mm
► Adjustable tool cases work with perforated side boards facilitates the adjustment of position and angle
► Hooks can be applied to perforated boards
► Handles
► Tray
► Total holders= upper tray + 2 sets of adjustable tool cases
► Adjustable tool cases are optional
► 5 types of CNC tool holders
► DIY product
 
Specification
CNC MOBILE TOOL CABINET / ENS CNC Tool Trolley
Total holders = upper tray + 2 sets of adjustable tool cases
ENS CNC Tool Trolley size : H926xW912xD465 mm
 
 
สามารถเลือกขนาดหัวจับได้ 5 ขนาด จากตาราง
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มถาดหัวจับได้อีก