รถเข็นเก็บหัวจับทูล Tanko CNC Tool Trolley รุ่น ENS-122M (BT-40)
  • ส่งถึงเพื่อน

กรุณาเลือกท๊อป

รถเข็นเก็บหัวจับทูล Tanko CNC Tool Trolley รุ่น ENS-122M (BT-40)
► 4" PU casters with total 400kg loading capacity
► ENS CNC Tool Trolley size: H907xW1030xD656 mm
► A4 document holders
► Handles
► Tray
► Total holders= upper tray + 2 sets of portable tool cases
► Portable tool cases work with perforated side boards facilitate the adjustment of position and angle
► Portable tool cases are optional
► 5 types of CNC tool holders
 
Specification
CNC MOBILE TOOL CABINET / ENS CNC Tool Trolley
Total holders = upper tray + 2 sets of portable tool cases
ENS CNC Tool Trolley size : H907xW1030xD656 mm
 
 
สามารถเลือกขนาดหัวจับได้ 5 ขนาด จากตาราง
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มถาดหัวจับได้อีก