รถเข็นเก็บหัวจับทูล Tanko CNC Tool Trolley รุ่น ENR (BT-30)
  • ส่งถึงเพื่อน
EKB CNC Tool Tray with EKB trolley รุ่น EKBN-12 (BT-40)
 

► 4" PU casters with total 400kg loading capacity
► ENR CNC Tool Trolley size: H1585xW1047xD613 mm
► A4 document holders
► CNC tool holders can be easily adjusted
► Bottom tray
► Handles
► 8 tool holders included
► 5 types of CNC tool holders
► DIY product\

Specification

CNC MOBILE TOOL CABINET / ENR CNC Tool Trolley
ENR tool trolley comes with 8 tool holders
ENR CNC Tool Trolley size : H1585xW1047xD613 mm

 

สามารถเลือกขนาดหัวจับได้ 5 ขนาด จากตาราง
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มถาดหัวจับได้อีก