ตู้เหล็กเก็บหัวจับ Tanko CNC Tool Cabinet with door รุ่น ENF-338D (HSK-63)
  • ส่งถึงเพื่อน

กรุณาเลือกท๊อป

ตู้เหล็กเก็บหัวจับ Tanko CNC Tool Cabinet with door รุ่น ENF-338D (HSK-63)

ENF-33 CNC tool cabinet with door comes with 3 tool holders

► Cabinet size: H880xW900xD465 mm
► Handles with lock
► CNC tool holders can be easily adjusted
► Brand new design for better storage of CNC tools

Specification
CNC Tool Cabinet / CNC Tool Cabinet with Door
ENF-33 CNC tool cabinet with door comes with 3 tool holders
Cabinet size : H880xW900xD465 mm
 
 
สามารถเลือกขนาดหัวจับได้ 5 ขนาด จากตาราง
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มถาดหัวจับได้อีก