รถเข็นเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด Rubbermaid FG9T7300BLA HYGEN™ Microfiber Cleaning Cart



Cleaning Carts
 


  • ส่งถึงเพื่อน

รถเข็นเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด ยี่ห้อ Rubbermaid รุ่น 1861427 EXEC JAN CLEAN CART HIGH SECURITY

 

A complete system solution for your microfiber cleaning needs. All the features found in the 9T72 cart, plus...

  • Rubbermaid HYGEN™ Microfiber Charging Bucket platform; folds out of the way for use with Lock 'N Go bucket attachment.
  • Microfiber mop frame holder (holds two frames).
  • Two 30 Quart Storage Bins; perfect for keeping clean and dirty microfiber heads separated and can be removed from either side of cart.

Specifications

  U.S. Metric
Length: 48.2 in 122.6 cm
Width: 22.0 in 55.9 cm
Height: 44.0 in 111.8 cm
Carton Height: 24.0 in 61.0 cm
Carton Length: 39.0 in 99.1 cm
Carton Width: 27.0 in 68.6 cm
Carton Cube: 14 5/8 ft3  
Ship Weight/Carton: 53 lb 24.04 kg

Pack Quantity :     1
Cartons Per Pallet : 4

Additional Information:

Instructions: RCP_9T72-75_Final_1106.pdf
Product Sell Sheets: RCP_SM684_JanSan_Carts.pdf
Chemical Resistance Guide: chem.pdf