โต๊ะช่างติดล้อ ROCKY MOBILE รุ่น RWT-M2DVSโต๊ะช่างติดล้อ ROCKY MOBILE รุ่น RWT-M2DVS หน้าท๊อป Rubber (ท๊อปยาง)
  • Rubber top (หน้าท๊อปยาง) : เหมาะสำหรับ งานช่างทั่วไป, ซ่อมบำรุงเครืองจักร, ไลน์ผลิต และอู่ซ่อมรถยนต์
  • คุณภาพสูงนำเข้าจากเกาหลีเกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน
  • โครงสร้างเหล็กหนาได้มาตรฐาน
  • มาพร้อม 2 ลิ้นชัก และ ที่วางของ 
  • โต๊ะทำงานช่าง กว้าง 1360 mm.ขนาด 1360x600x780 mm


  • ส่งถึงเพื่อน