WORKBENCH

โต๊ะช่าง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักมาก สำหรับโรงงานที่ต้องการมาตรฐานสูง


FACTORY9001 เราศึกษาถึงปัญหาและเข้าใจถึงปัญหาจีงคัดสรรสินค้าที่ได้มาตรฐาน

เพื่อประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

สินค้าทั่วไป

  • รองรับน้ำหนักไม่ได้จริงตามที่โฆษณา

  • คุณภาพของเหล็ก ความหนาเหล็ก ไม่ได้มาตรฐาน

  • ไม่มีความสวยงาม ไม่ใช่งานพ่นสี เคลือบสนิม (Powder Coating)

  • สินค้าไม่หลากหลาย มีรูปแบบเดียว ขนาดเดียว

  • รองรับนำ้หนักได้จริง ตามที่โฆษณา

  • คุณภาพของเหล็ก ความหนาเหล็ก ตามมาตรฐาน ISO

  • สินค้าสวยงาม มีการพ่นสี เคลือบสนิม (Powder Coating)

  • สินค้ามีหลากหลายรูปแบบ, ขนาด และ หลากหลายวัตถุประสงค์  เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

  • อายุการใช้งานนานเป็นสิบปี คงทน แข็งแรง

 

 
 
>>>   ตัวอย่างบริษัทและองค์กรชั้นนำที่ไว้วางใจสินค้าของเรา   <<<

 

ภาพตัวอย่างการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

   

         

 

WORKBENCH โต๊ะช่าง แบ่งตามการรับน้ำหนัก 

โต๊ะช่าง รองรับน้ำหนักมาก (Workbench Heavy Duty)

โต๊ะช่าง รองรับน้ำหนักทั่วไป (Workbench Standard)

โต๊ะช่าง รองรับน้ำหนักทั่วไป (Workbench Standard)

โต๊ะช่าง รองรับน้ำหนักเบา (Workbench Light Duty)

WORKBENCH โต๊ะช่าง แบ่งตามประเภทหน้าท๊อปโต๊ะ

โต๊ะช่าง หน้าท๊อปยาง (Rubber Top)

โต๊ะช่าง หน้าลามิเนต (Laminate Top)

โต๊ะช่าง หน้าท๊อปไม้ (Wood Top)

โต๊ะช่าง หน้าท๊อปสแตนเลส (Stainless Top)

โต๊ะช่าง หน้าท๊อปเหล็ก (Steel Top)

โต๊ะช่าง หน้าท๊อปร่องน้ำมัน (Oil Fence Top)

WORKBENCH โต๊ะช่าง แบ่งตามขนาดโต๊ะ

โต๊ะช่าง ขนาด 900/1000/1100/1200mm

โต๊ะช่าง ขนาด 1500mm

โต๊ะช่าง ขนาด 1800mm

โต๊ะช่าง ขนาด 2000mm

 

โต๊ะช่าง โต๊ะเหล็ก ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เป็นเหล็กหนา แข็งแรง มีความคงทน ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และด้วยรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับทุกอุตสาหกรรม และตอบโจทย์กับผู้ใช้และช่างที่ทำงานโดยออกแบบ หน้าท๊อป โต๊ะช่าง มาให้หลากหลายชนิด และหลายขนาดเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

 

 

โต๊ะช่าง โต๊ะเหล็ก โต๊ะซ่อมบำรุง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน

โดยทาง factory9001.com ได้นำเข้า โต๊ะช่าง โต๊ะเหล็ก หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ง โต๊ะช่าง ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน เกาหลี ญีปุ่น ฯลฯ โดย โต๊ะช่าง แต่ละชนิด มีลักษณะเฉพาะแล้วแต่การใช้งานของลูกค้า อาทิเช่น โต๊ะช่าง สำหรับงานซ่อมบำรุง, โต๊ะช่าง สำหรับงานประกอบชิ้นส่วน, โต๊ะเหล็ก เพื่อรองรับงานที่มีการกระแทกสูง, โต๊ะวางแม่พิมพ์ สำหรับวางชิ้นงานแม่พิมพ์ที่มีน้ำหนักมาก, โต๊ะซ่อมเครื่องยนต์ สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ หรือ เกียร์ โดยมีร่องสำหรับดังน้ำมัน

TOP (หน้าท๊อป โต๊ะช่าง)

สำหรับสำหรับการใช้งานในแต่ละประเภท จะมีหน้าท๊อป โต๊ะช่าง ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

Merawood โต๊ะช่าง หน้าท๊อปเมลาวูดMerawood โต๊ะช่าง หน้าท๊อปเมลาวูด

Wood Top โต๊ะช่าง หน้าท๊อปไม้Wood Top โต๊ะช่าง หน้าท๊อปไม้ Steel Top โต๊ะช่าง หน้าท๊อปเหล็กSteel Top โต๊ะช่าง หน้าท๊อปเหล็ก
Stainless Top โต๊ะช่าง หน้าท๊อป สแตนเลสStainless Top โต๊ะช่าง หน้าท๊อป สแตนเลส Oil Fence Top โต๊ะช่าง หน้าท๊อปสแตนเลส พร้อมร่องดักน้ำมันOil Fence Top โต๊ะช่าง หน้าท๊อปสแตนเลส พร้อมร่องดักน้ำมัน  

 

Size (ขนาดของ โต๊ะช่าง)

โต๊ะช่าง มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่หน้ากว้าง 900 mm., 1100 mm., 1200 mm., 1500 mm., 1800 mm., 2100 mm., 2400 mm.

Type (รูปแบบที่หลากหลายของ โต๊ะช่าง)

 

โต๊ะช่าง แบบทั่วไปโต๊ะช่าง แบบทั่วไป โต๊ะช่าง มี 1 ลิ้นชักโต๊ะช่าง มี 1 ลิ้นชัก โต๊ะช่าง มี 2 ลิ้นชักโต๊ะช่าง มี 2 ลิ้นชัก
โต๊ะช่าง มีแผ่นเหล็กวางใต้โต๊ะโต๊ะช่าง มีแผ่นเหล็กวางใต้โต๊ะ Mobile โต๊ะช่าง รุ่นขาโต๊ะติดล้อMobile โต๊ะช่าง รุ่นขาโต๊ะติดล้อ Mobile โต๊ะช่าง รุ่น มีแท่นเหยียบMobile โต๊ะช่าง รุ่น มีแท่นเหยียบ 
Mobile โต๊ะช่าง รุ่น มีมือหมุนMobile โต๊ะช่าง รุ่น มีมือหมุน     

 

 


สินค้าในหมวด :: โต๊ะช่าง โต๊ะเหล็ก WORKBENCH (เลือกประเภท)