CNC Cabinet & trolley

:: ตู้ รถเข็น อุปกรณ์จัดเก็บหัวจับ CNC ::

 

 


 

 

ที่เก็บหัวจับทูล CNC  ชั้นวางหัวจับ CNC รถเข็นเก็บหัวจับ CNC สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์ซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ที่เก็บหัวจับทูล เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและหยิบใช้งานของช่าง จึงมีรูปแบบหลากหลายในการจัดเก็บ

รูปแบบการจัดเก็บ

ประเภทของหัวจับ CNC

ที่จัดเก็บหัวจับทูล รุ่น BT-30 / BT-40 / BT-50

ที่จัดเก็บหัวจับทูล รุ่น NT-30 / NT-40 / NT-50

ที่จัดเก็บหัวจับทูล รุ่น HSK-40 / HSK-50 / HSK-63 / HSK-100

หัวจับทูล

จำนวนช่องใส่ ที่จับหัวจับทูล

ที่จัดเก็บหัวจับ แต่ละรูปแบบ จะมีจำนวนช่องใส่ ที่จับเก็บหัวจับทูล แล้วแต่ละรุ่น และแต่ขนาด ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ว่าต้องการจัดเก็บปริมาณมากนาดไหน

การใช้งาน

- ที่จัดเก็บหัวจับทูล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการจัดเก็บ และเพื่อง่ายต่อการจัดเปลี่ยนหัวจับ สำหรับเครื่อง CNC
- โครงสร้างและช่อง ที่จัดเก็บหัวจับทูล มีความแข็งแรงได้มาตรฐาน
- สำหรับรุ่นที่มีล้อ มีความคงทนแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายและสะดวกสำหรับใช้งาน

 

 


สินค้าในหมวด :: ตู้ รถเข็น อุปกรณ์จัดเก็บหัวจับ CNC (เลือกประเภท)