รถเข็นเก็บหัวจับทูล FAMI รุ่น F CN K600 06 51NC Trolley  • ส่งถึงเพื่อน

รถเข็นเก็บหัวจับทูล FAMI รุ่น F CN K600 06 51

Load capacity: 840 Kg
Size: 1073 mm(W) x 685 mm(D) x 935 mm(H,including wheel)

Including:
– 2 swivel wheels with brake Ø 160 in nylon, 2 fixed wheels Ø 160 in nylon,
– 1 frame 4-rows order no. F NC 5220 00 01,
– 1 pair of carriers order no. F NC 5640 00 01,
– 4 frames 1-rows order no. F NC 5020 00 01,
– 2 pair of angled carriers order no. F NC 5711 00 99,
– 2 pairs of horizontal carriers order no. F NC 5710 00 99,
– 1 adjustable shelf order no. F CN 5120 00 01,
– 1 rubber mat order no. F CN 5240 00 07,
– 2 adjustable shelves order no. F CN 5100 00 01,
– 2 rubber mat order no. F CN 5220 00 07,
– 1 empty drawer order no. F NC 8610 00 04

Many option of tool holders available, please inquire us
(tools not included)

 

Brand     FAMI - Italy design
Made in   China
Color       Grey, Green, Blue
Size (W x D x H)     10673x685x935 mm